Propozycje

ZK Jeżów 16-18.06.2023 propozycje -Termin zgłoszeń 09.06.2023

Wstępna list zawodników (Competitors list)

Propozycje / Schedule

ZK Książ 06-09.07.2023 propozycje

MP-D1 Książ 06-09.07.2023 propozycje

CAI Książ (POL) 06-09.07.2023 Schedule - Zgłoszenia do 25.06.2023

 Wstępna lista zawodników (Competitors list)