UWAGA ZAWODNICY DOTYCZY STARTÓW W ZAWODACH - WYMAGANE DOKUMENTY !!!

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 grudnia 2020r., prowadzenie działalności związanej ze sportem polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku sportu zawodowego prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy.

W związki z powyższym, aby wystartować w zawodach jakiejkolwiek rangi wymagana jest rejestracja i licencja zawodnika i konia w Wojewódzkim lub Polskim Związku Jeździeckim.

Do startu w Zawodach Krajowych w klasach L i N nie jest wymagana rejestracja w PZJ.

Wymagane dokumenty aby uzyskać rejestrację i licencję zawodnika:

 • ,,zgłoszenie zawodnika do rejestracji'' z pieczątką klubu - dostępny na stronie właściwego WZJ
 • ,,wniosek licencyjny zawodnika'' - - dostępny na stronie właściwego WZJ
 • ubezpieczenie NNW zawodnika, ważne przez cały okres ważności licencji (do końca roku kalendarzowego)
 • aktualne zaświadczenie lekarskie z przychodni sportowej. (W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz posiadanej dokumentacji medycznej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019)).
 • Potwierdzenie przelewu na konto WZJ

Wymagane dokumenty aby uzyskać rejestrację i licencję konia:

 • ,,zgłoszenie konia do rejestracji'' - dostępny na stronie właściwego WZJ
 • kopia paszportu hodowlanego - strony z hodowcą, właścicielem i rodowodem konia.
 • Uwaga: nie mogą być rejestrowane konie, które nie posiadają paszportu urzędowego (z aktualnym wpisem PZHK), oraz wklejki aktualnego właściciela w paszporcie
 • Potwierdzenie przelewu na konto WZJ

Przykładowe ceny rejestracji i licencji rocznej:

 • W Warszawsko-Mazowieckim ZJ:

Licencja regionalna zawodnika – zawodnik zrzeszony - 100zł

Licencja regionalna zawodnika – zawodnik niezrzeszony – 200zł,

Licencja regionalna konia/kuca - 50zł

Rejestracja zawodnika zrzeszonego (nie zawiera licencji - 50zł

Rejestracja zawodnika niezrzeszonego (nie zawiera licencji) -100zł

Rejestracja konia/kuca (zawiera licencję regionalną na dany rok kalendarzowy) - 100zł

Druki, cennik i wskazówki do rejestracji w WMZJ znajdują się na: https://wmzj.waw.pl/rejestracja-i-licencje/

 • W Lubuskim Związku Jeździeckim:

Licencja regionalna zawodnika – zawodnik zrzeszony - 40zł

Licencja regionalna zawodnika – zawodnik niezrzeszony – 200zł,

Licencja regionalna konia/kuca - 50zł

Rejestracja zawodnika zrzeszonego (nie zawiera licencji - 90zł

Rejestracja zawodnika niezrzeszonego (nie zawiera licencji) - 450zł

Rejestracja konia/kuca (zawiera licencję regionalną na dany rok kalendarzowy) - 50zł

Druki i cennik w LZJ znajdują się na:https://www.lzj.pl/biuro/dokumenty-i-oplaty/

 

Jeżeli zawodnik w danym sezonie planuje wystartować w klasie C lub wyżej powinien zarejestrować się w PZJ ---> patrz Rejestracje Zawody Międzynarodowe