WYMAGANE DOKUMENTY ZAWODNIKÓW I KONI KLASA C + ZAWODY MIĘDZYNARODOWE

W Zawodach Krajowych w klasie C i zawodach wyższej rangi mają prawo startu zawodnicy zarejestrowani w Polskim Związku Jeździeckim i posiadający aktualną licencję w powożeniu, w Zawodach Międzynarodowych również aktualną rejestrację/ licencję FEI.

Zawodnicy startujący w zawodach międzynarodowych na terenie Polski i poza jej granicami zobowiązani są do wykupienia licencji międzynarodowych dla siebie i koni, na których startują.

Wymagane dokumenty aby uzyskać rejestrację i licencję PZJ Zawodnika:

W imieniu niepełnoletnich o ich rejestrację i licencję występują rodzice lub opiekunowie prawni.

Należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skany podpisanych następujących dokumentów:

 • zgłoszenie zawodnika do rejestracji w PZJ (z własnoręcznym podpisem zawodnika pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego zawodnika niepełnoletniego oraz z pieczątką klubu i podpisem przedstawiciela klubu) –
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (RODO) osoba pełnoletnia / osoba niepełnoletnia – dwie strony druków RODO (również z podpisem)
 • wniosek licencyjny zawodnika (z własnoręcznym podpisem zawodnika oraz z pieczątką klubu i podpisem przedstawiciela klubu) - interaktywny formularz na stronie PZJ https://pzj.pl/sport/licencje-i-rejestracje/
 • aktualne sportowe badania lekarskie
 • aktualne ubezpieczenie jeździeckie NNW ważne od 1 stycznia lub od dnia wystawienia licencji do 31 grudnia bieżącego roku. Ubezpieczenie musi zawierać adnotację, że obejmuje jeździectwo, bądź szerzej - sporty ekstremalne.

Następnie, na podstawie otrzymanej drogą mailową faktury z biura PZJ, należy dokonać opłaty na wskazane na niej KONTO podając w tytule NUMER FAKTURY.

Formalnym potwierdzeniem posiadanej licencji jest wpis w zestawieniach aktualnych licencji na stronie www.pzj.pl (zakładka Zestawienia).

 

Roczna rejestracja/licencja w FEI

Warunkiem uzyskania licencji FEI zawodnika jest wysłanie mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. stosownej informacji zawierającej imię i nazwisko oraz PESEL zawodnika.

O licencję FEI może ubiegać się zawodnik, który posiada licencję ogólnopolską lub zagraniczną.

Należy dokonać opłaty tylko na podstawie otrzymanej drogą mailową faktury na wskazane na niej KONTO podając w tytule NUMER FAKTURY.

Potwierdzeniem rejestracji w FEI jest wpis w zestawieniach aktualnych licencji na stronie www.fei.org

 

Wymagane dokumenty aby uzyskać rejestrację i licencję PZJ Konia/Kuca:

Należy wysłać pocztą tradycyjną do biura PZJ (03-589 Warszawa, ul. Gilarska 5):

 • Druk zgłoszenia konia do rejestracji w PZJ - interaktywny formularz na stronie PZJ https://pzj.pl/sport/licencje-i-rejestracje/
 • Paszport urzędowy z opisem graficznym i słownym konia oraz potwierdzoną przez OZHK adnotacją o aktualnym właścicielu konia.
 • Wniosek o czynności rejestracyjno-licencyjne dotyczące konia (z zaznaczonymi polami rejestracja, autoryzacja paszportu, licencja PZJ i licencja FEI jeśli będą starty w Zawodach Międzynarodowych) - interaktywny formularz na stronie PZJ https://pzj.pl/sport/licencje-i-rejestracje/

Następnie, na podstawie otrzymanej drogą mailową faktury z biura PZJ, należy dokonać opłaty na wskazane na niej KONTO podając w tytule NUMER FAKTURY.

Minimalny wiek rejestrowanego konia – 4 lata.

Potwierdzeniem rejestracji konia w PZJ jest opieczętowana naklejka z danymi właściciela i numerem konia w paszporcie urzędowym.

Paszport urzędowy autoryzowany przez PZJ ważny jest 4 lata.

Formalnym potwierdzeniem posiadanej licencji jest wpis w zestawieniach aktualnych licencji na stronie www.pzj.pl (zakładka Zestawienia)

 

Roczna rejestracja/licencja konia w FEI

Warunkiem przyznania licencji FEI konia jest:

 • Licencja ogólnopolska (PZJ)
 • Potwierdzenie posiadania przez konia nr transpondera (microchip) - wpis lub wklejka w paszporcie,
 • Paszport urzędowy autoryzowany przez PZJ z opisem konia (w przypadku, gdy jest wolne miejsce na drugi opis, należy go dokonać w jęz. angielskim.),
 • przesłanie drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. stosownej informacji zawierającej pełne imię konia wraz z numerem paszportu.

Konie startujące w zawodach międzynarodowych na terenie Polski i poza jej granicami, pod polskimi zawodnikami, muszą mieć wykupioną licencję FEI.

Następnie, na podstawie otrzymanej drogą mailową faktury z biura PZJ, należy dokonać opłaty na wskazane na niej KONTO podając w tytule NUMER FAKTURY.

Potwierdzeniem rejestracji jest wpis w zestawieniach na stronie www.fei.org.

 

Paszport FEI konia (Recognition Card)

Należy wysłać pocztą tradycyjną do PZJ (03-589 Warszawa, ul. Gilarska 5):

 • paszport urzędowy autoryzowany przez PZJ z numerem transpondera (microchip) oraz z opisem słowno-graficznym.

Następnie, na podstawie otrzymanej drogą mailową faktury z biura PZJ, należy dokonać opłaty na wskazane na niej KONTO podając w tytule NUMER FAKTURY.

Koń startujący w zawodach międzynarodowych musi posiadać paszport międzynarodowy (z wyjątkami określonymi przepisami FEI). Paszporty międzynarodowe są wydawane na 4 lata i po upływie tego okresu wymagają wznowienia.

 

OPŁATY PZJ 2022

Rodzaj opłaty

Zawodnik ZRZESZONY

Zawodnik NIEZRZESZONY

Rejestracja zawodnika seniora, mł. jeźdźca(nie zawiera licencji)

200zł

600zł

Rejestracja zawodnika juniora do 18 lat włącznie (nie zawiera licencji)

120zł

400zł

Licencja roczna zawodnika seniora, mł. jeźdźca

200zł

1100zł

Licencja roczna zawodnika juniora do 18 lat włącznie

120zł

600zł

Licencja roczna zawodnika do 15 lat włącznie

60zł

400zł

 

Licencja roczna konia/kuca - 250zł

Rejestracja konia/kuca (nie zawiera licencji) - 200zł

 

OPŁATY FEI

Rodzaj opłaty

Kwota do zapłacenia w PLN

Opłata licencyjna za zawodnika od 18 roku życia zgłoszonegodo współzawodnictwa międzynarodowego (zawiera opłatę wnoszoną do FEI)

150zł

Opłata licencyjna za zawodnika do 17 roku życia (włącznie) zgłoszonegodo współzawodnictwa międzynarodowego - zawiera opłatę wnoszoną do FEI

100zł

Opłata licencyjna za konia zgłoszonego do współzawodnictwamiędzynarodowego (zawiera opłatę wnoszoną do FEI)

150zł

Paszport międzynarodowy konia (FEI Recognition Card) Ważność 4 lata

800zł

Paszport międzynarodowy dla kuca (FEI Recognition Card) Ważność 4 lata

200zł