Uwaga zawodnicy!!!

Zgodnie z nowymi wytycznymi dot. zapobiegania zarażeniu wirusem EHV-1 wszyscy Zawodnicy startujący w Zawodach Międzynarodowych oraz w Zawodach Krajowych przy Zawodach Miedzynarodowych zobowiązani są do pomiaru temperatury swoich koni 2x dziennie (rano i wieczorem) 10 dni przed przyjazdem na zawody oraz w czasie zawodów rejestrując te pomiary na Karcie pomiarów. Kazdy zawodnik musi być wyposażony we własny termometr. Formularz Equine Health Self-Certification Form należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przekazać Delegatowi Weterynaryjnemu w momencie przyjazdu na zawody, natomiast uzupełnioną Kartę pomiarów temperatury należy okazać DW i zawiesić na boksie w czasie zawodów.

Do pobrania i wydrukowania Equine Health Self-Certification Form oraz Karta Pomiarów temperatury

Informacje dla zawodników:

- przypominamy o codziennym pomiarze temperatury

- numer telefonu musi być umieszczony na boksie

- treningi dozwolone są tylko w godzinach 6.00 - 20.00

- stajnie otwarte od 5:30

- dwie areny przed startem - ostatnia tylko dla 2 zaprzęgów

- prośba o ciszę nocną na Campie

- mapy na maraton do odbioru w biurze od 05.08.2021 po odprawie

 

WhatsApp group CAI Ptakowice 2021

Final Results

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 Final Results MP-D2

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 Final Results TEAMS

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 Final Results CAI

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 Final Results ZK

Cones

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 Cones Results MP-D2

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 Cones Results CAI

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 Cones Results ZK

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 Cones Normy ZK

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 Cones Plan

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 Start List Cones

A+B

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 A+B Results TEAMS

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 A+B Results MP-D2, ZK

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 A+B Results CAI

Marathon

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 Marathon Results MP-D2, ZK

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 Marathon Results CAI

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 Start List Marathon

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 Obstacles Plan

Dressage

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 Dressage TEAM RESULTS

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 Dressage Results MP-D2, ZK

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 Dressage Results CAI

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 Start List Friday/Piątek

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 Start List Thursday/Czwartek

VET Check

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 VetCheck

Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 TIME TABLE - UPDATE 4.08.2021

Propozycje

Zgloszenia do / Definite entry to: 23.07.2021. Additional Individual Entries to CAIO4*H2 to 25.07.2021

ZK Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 propozycje aktual. 13.07.2021

MP-D2 Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 propozycje

CAI Ptakowice (POL) 5-8.08.2021 Schedule update 20.07.2021

Wytyczne PZJ dot. organizacji zawodów COVID 19 obowiązujące od 20.04.2021

 Wstępna lista zawodników (Competitors list)